Teatr Sopelki

Kilka słów o teatrze:

Główną koncepcją działającego w naszej szkole teatru "Sopelki" jest wprowadzenie dzieci w świat wartości teatralnych i ułatwienie im zrozumienia języka tej dziedziny sztuki. W zajęciach teatralnych uczestniczą dzieci z klas II, IV, V b i II b gimnazjum. Założeniem pracy z tą grupą uczniów jest dobór treści, tematyka, niekonwencjonalne metody i formy pracy, które mają uatrakcyjnić proces edukacji dziecka.

Zajęcia teatralne dostarczają dzieciom wiele radości, głębokiego przeżycia i bogactwa różnorodnych form ekspresji związanych z aktywnym udziałem w tworzeniu spektakli, odpoczynek od zajęć szkolnych i sposób na miłe spędzenie czasu. Uczestnictwo dzieci w zajęciach teatralnych ma na celu wzbogacenie języka dzieci, poprawę dykcji i siły głosu. Aktorzy nabywają umiejętności mówienia i poruszania się po scenie.

W czasie zajęć i występów dzieci przełamują różnorodne zahamowania, lęki i stresy, zaspakajają potrzebę uznania i poczucia własnej wartości. Uczą się współżycia w społeczności teatralnej, kreatywności i odpowiedzialności zespołowej. Mają możliwość rozwijania aktywności twórczej poprzez współuczestniczenie w tworzeniu programów artystycznych, inscenizacji, wystaw, kostiumów i scenografii.

Uczniowie godnie reprezentują szkołę podczas występów okolicznościowych w szkole i w środowisku lokalnym. Biorą udział w powiatowych i wojewódzkich festiwalach teatralnych. W ubiegłym roku szkolnych obchodziliśmy X-lecie działalności naszego teatru, które uczciliśmy przygotowaniem wystawy związanej z artystycznym dorobkiem teatru "Sopelki".

Nasze osiągnięcia

2000 rok:

2001 rok:

2002 rok:

2003 rok:

2004 rok:

2005 rok:

2006 rok:

2007 rok:

2008 rok:

2009 rok:


Podziękowania:

Aktorzy teatru "Sopelki" składają gorące podziękowanie nauczycielom, paniom z obsługi, rodzicom za trud i czas poświęcony w przygotowania przedstawień teatralnych i programów artystycznych.

Szczególne podziękowania przesyłamy p. Danucie Łozowickiej, p. Ewie Bereś, p. Karolinie Nowak, p. Władysławie Kuś. "Sopelki" w dalszym ciągu liczą na równie owocną współpracę.

Aktorzy teatru "Sopelki" i opiekun Bogumiła Wyrzykowska

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PZSJedrzejow
e-mail: pzsjedrzejow@grodkow.pl
Data publikacji: 2012-11-12 13:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-12 13:48Aktualizacja dokonana przez: