KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

                                                                                                                       Jędrzejów, dn. 3.09.2018r.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. B. Malinowskiego

W JĘDRZEJOWIE

 

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

3 września 2018 r.

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018 r.

 

3.

 

Ferie zimowe

 

28 stycznia - 10 lutego 2019r.

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

 

5.

 

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

-język obcy nowożytny

 

 

15kwietnia 2019r.

16 kwietnia 2019r.

17 kwietnia 2019r.

 

5.

 

Egzamin gimnazjalny:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- język obcy nowożytny

 

 

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019r.

12kwietnia 2019r.

 

6.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 21 czerwca 2019 r.

 

7.

 

Ferie letnie

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.