Przyjaciel szkoły


Niniejszym postanawiamy na dziś i po wieczne czasy uhonorować wszystkie osoby, firmy i instytucje - Przyjaciółmi Naszej Szkoły się mające, tytułem przez Nas ustanowionym, co do wiadomości wszem i wobec podajemy.

Niech tytuł ów będzie wyrazem wdzięczności naszej, za Ich troskę codzienną, tudzież wsparcie finansowe oraz inne zabiegi wszelkie o to, aby drugie domostwo nasze - Szkołą przez nas nazwane było czyste, wesołe, dobrze wyposażone i nade wszystko wielce nam przyjazne.

Mając na uwadze, że jedynie sercem za okazałe sercem odpłacić Im możemy, podjęliśmy Uchwałę powołującą do życia Kapitułę, która to wraz z Radą Pedagogiczną wyróżniać owym tytułem będzie wszystkich zasługujących.

Przyjaciele Szkoły

Pani Karolina Nowak:
Długoletni pracownik obsługi naszej szkoły. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz teatru "Sopelki". Spod jej "igły" wychodzą piękne stroje , które zachwycają szkolną widownię, zaproszonych gości oraz jury festiwali teatralnych. Dzięki jej twórczym pomyslom aktorzy naszego teatru mogą rozwijać pozytywne cechy, postawy, zainteresowania i odkrywać świat wartości teatralnych.

Pani Ewa Bereś:
Mama uczennic naszej szkoły. Z dużym zaangażowaniem przyłączyła się do tworzenia przedstawień teatralnych. Jej żmudna praca przy wykonaniu kostiumów oraz elementów scenografii pozwoliła na godne reprezentowanie naszej szkoły podczas występów okolicznościowych w środowisku lokalnym oraz w czasie konkursów. Ostatnio pełniła również rolę opiekuna w czasie naszych wyjazdów.

Pani Władysława Kuś:
Długoletni pracownik obsługi naszej szkoły. Czuwa nad tym, aby praca teatralna przebiegała w dobrej atmosferze. Zasze służy pomocą. Poświęciła wiele godzin na zgromadzenie kilkudziesięciu strojów na obchody XXXV-lecia Szkoły Podstawowej i X-lecia Gimnazjum. Jej praca przyczynia się do ukazania szerokiego dorobku artystycznego szkoły.

Pan Arkadiusz Sekieta:
Przedstawiciel Rady Rodziców naszej szkoły. Chętnie podejmuje działania, które pozytywnie wpływają na proces dydaktyczny i wychowawczy naszych uczniów. Był głównym organizatorem remontu pracowni klasy Ia. Zaprosił dzieci klas pierwszych do Remizy Strażackiej, aby przybliżyć im pracę strażaka. Aktywnie włączył się w organizację jubileuszu naszej szkoły. Służy pomocą przy nagłośnieniu uroczystości szkolnych i imprez kulturalnych. Jego bezinteresowne zaangażowanie wpływa korzystnie na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Pani Irena Żołyńska:
Dołączyła do grona przyjaciół naszej szkoły, gdyż popiera kreatywność, wszechstronność i twórczość artystyczną naszych uczniów i nauczycieli. Jest sponsorem artykółów papierniczych, z których wykonywane są rekwizyty i kostiumy do szkolnego teatru "Sopelki". Rozumie, że szkoła na wsi ma do spełnienia szczególne zadanie. Jest nie tylko miejscem, w którym uczniowie zdobywają wiedzę, ale także ośrodkiem często zastępującym dom kultury, klub sportowy, kino, czy teatr. Za okazane serce gorąco dziękujemy i zapraszamy do udziału w naszych imprezach kulturalnych.


Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PZSJedrzejow
e-mail: pzsjedrzejow@grodkow.pl
Data publikacji: 2012-11-12 13:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-02 21:02Aktualizacja dokonana przez: