Przyjaciel szkoły


Niniejszym postanawiamy na dziś i po wieczne czasy uhonorować wszystkie osoby, firmy i instytucje - Przyjaciółmi Naszej Szkoły się mające, tytułem przez Nas ustanowionym, co do wiadomości wszem i wobec podajemy.

Niech tytuł ów będzie wyrazem wdzięczności naszej, za Ich troskę codzienną, tudzież wsparcie finansowe oraz inne zabiegi wszelkie o to, aby drugie domostwo nasze - Szkołą przez nas nazwane było czyste, wesołe, dobrze wyposażone i nade wszystko wielce nam przyjazne.

Mając na uwadze, że jedynie sercem za okazałe sercem odpłacić Im możemy, podjęliśmy Uchwałę powołującą do życia Kapitułę, która to wraz z Radą Pedagogiczną wyróżniać owym tytułem będzie wszystkich zasługujących.

Regulamin przyznawania honorowego tytułu

 1. "Przyjacielem Publicznego Zespołu Szkól w Jedrzejowie" może zostać osoba fizyczna, instytucja, firma lub organizacja, która przyczyniła się do rozwoju i podniesienia rangi placówki w szczególnosci za:
  • wieloletnią, bezinteresowną pracę na rzecz szkoły
  • znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz szkoły
  • wielokrotne publiczne wspieranie i popularyzowanie szkoły.
 2. Uchwałę o przyznaniu honorowego tytułu podejmuje zwykłą większością głosów Rada Pedagogiczna na wniosek Kapituły. W skład Kapituły wchodzą:
  • Dyrektor Szkoły
  • Przewodniczący Rady Rodziców
  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
  • Dwóch członków Rady Pedagogicznej.
 3. Przedkładany Radzie Pedagogicznej wniosek powinien zawierać pochwałę osoby i czynów służących dobru szkoły.
 4. Osoba, instytucja, firma lub organizacja, której przyznano tytuł otrzymuje:
  • pamiątkowy dyplom
  • okolicznościową statuetkę
  • prawo wpisu do Księgi Honorowej.
 5. Nadanie honorowego tytułu - Przyjaciel Publicznego Zespolu Szkol w Jedrzejowie, w uroczystym ceremoniale, będzie miało miejsce podczas oficjalnych uroczystości szkolnych związanych z zakończeniem roku szkolnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 wrzesnia 2009r.
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: PZSJedrzejow
e-mail: pzsjedrzejow@grodkow.pl
Data publikacji: 2012-11-12 13:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-12 13:32Aktualizacja dokonana przez: