Piątek, 30 lipiec 2021 
Imieniny:

Sztandar

Sztandary już od dawna otoczone były należnym im szacunkiem i miłością, Dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę. Ich znaczenie dobitnie obrazują dawne regulaminy i przepisy wojskowe.

Regulamin służby obozowej i garnizonowej dla całego wojska Obojga Narodów z 1786 r. postanawiał:

Na każdym popasie i noclegu, przy wprowadzeniu i wyprowadzeniu sztandarów, czyli chorągwi, kawaleria dobywała pałasze, piechota broń prezentuje. Przy złożeniu zaś na wyznaczonym miejscu trębacz lub dobosz marsz bije.

Co więc decyduje o tym, że sztandar jest czymś wyjątkowym i szczególnym?

Odpowiedzią niech będą słowa Wacława Tokarza wybitnego historyka wojskowości, który pisał, że:
Sztandary były w dawnej Polsce dla żołnierza symbolem Ojczyzny i jego względem niej obowiązków.
Jego słowa potwierdza marszałek Józef Piłsudski:


Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina ona dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń.

Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

Opis sztandaru:

Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o długości 100cm obszyta złotą taśmą i wykończona złotymi frędzlami. Po stronie głównej sztandar jest koloru kremowego . W centralnej części znajduje się portret patrona szkoły Bronisława Malinowskiego ręcznie wyszywany na płótnie . Nad postacią patrona widnieje napis Publiczna Szkoła Podstawowa, pod postacią widnieje złoty napis im. Bronisława Malinowskiego.

Rewers sztandaru jest koloru biało-czerwonego w jego centralnej części znajduje się godło Polski. Drzewce sztandaru wykonane jest z drewna toczonego, zakończonego metalową głowicą w formie orła w koronie.

Publiczna Szkoła Podstawowa

Jędrzejów 63
49-200 Grodków
      tel.: 77 415 80 18; tel./fax: 77 415 80 25
adres e-mail szkoły: sekretariat@pzsjedrzejow.grodkow.pl
 

 

 

  • Data aktualizacji: 2018-11-07 15:04:22
  • Licznik odwiedzin: 1369130